تماس با ما گالری تصاویر (دریافت (دانلود امتحانات آموزش معرفي مراکز رشته ها صفحه اصلي
 

معرفی آموزشگاه :

این آموزشگاه در سال 13×× با همکاری ... تاسیس و....

این آموزشگاه مشغول آموزش دانش پژوهان محترم در رشته های زیر می باشد :
کامپیوتر،
حسابداری،
خیاطی،
آشپزی،
مدیریت خانواده،
صنایع فرش...
.
.
.
.